Biz has köp üns berýäris

AZ-dan önümçilik klapan işleýiş çözgüdi

Dürli pudak üçin buraw çözgüdi

Awtomatiki turba sapak çözgüdi

Iki Ends işleýiş çözgüdi


Milli standart sazlaýjylar, 20 ýyllyk tejribe, harby kärhanalar bellenen üpjün ediji

SORAG SORAG

Oturn enjamlaryna hoş geldiňiz

OTURN MAZINERI - Ygtybarly ýörite maksatly maşyn öndürijiTopar zawodlarymyz tarapyndan döredilen daşary ýurtly marketing we satuw merkezi, gözleg we gözleg işlerine we müşderä ýokary hilli, ýokary öndürijilikli önümçilik maksatly maşynlary öndürmäge gönükdirilen, müşderi üçin 0-dan 100-e çenli önümçilik liniýasynyň çözgüdini hem taýýarlaýarys. Häzirki wagtda saýlaň Müşderiler üçin iň täsirli gaýtadan işlemegiň usuly we enjamlara maýa goýumlarynyň çykdajylaryny tygşytly tygşytlamak we giriş çykdajylaryny has ir öwezini dolmak.

Dürli senagat klapanlary, turbalary ýerleşdirmek, flanes, gurluşyk tehnikasynyň bölekleri energiýa, ýük daşamak, galyplar we beýleki pudaklar üçin maşynlarymyza we önümçilik liniýalarymyza gatnaşýan esasy pudaklar.

Klapan bedeni üçin Hytaý üç ýüzli torna

Hytaý üç ýüzli Turni ...

Valve üçin ýörite CNC maşyn, esasan, klapan, nasos korpusy, awtoulag bölekleri, gurluşyk tehnikasynyň bölekleri we ş.m. gaýtadan işlemekde ulanylýar.
Gantry görnüşi CNC buraw we freze enjamy

Gantry görnüşi CNC Drilli ...

BOSM gantry mobil CNC ýokary tizlikli buraw we freze maşyn seriýalary esasan ýokary plastinkalary, ýel elektrik flaneslerini, diskleri, halka böleklerini we beýleki iş böleklerini ýokary netijelilikli burawlamak we gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.
Qualityokary hilli CNC turba sapak torna

Qualityokary hilli CNC turbasy ...

Turbadan ýüplük torna nebit ýataklarynyň, geologiýa, magdançylyk, himiýa, oba hojalygy suwaryş we zeýkeş senagatynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir. Bu turba bogunlaryny, buraw turbasyny gaýtadan işlemek üçin amatlydyr
Rolleri goldamak üçin “Center Drive” torna

Center Drive torna ...

Iki uçly CNC torna Iki goşa CNC torna täsirli we ýokary takyk enjamdyr.Berkidilen iş bölegi daşky tegelegi, ahyrky ýüzi we içki deşigi bir wagtda öwrüp biler.
Tekiz torna

Tekiz torna

CNC torbalarynyň bu tapgyry, mehaniki bölekleri ýarym timarlamagy we tamamlamagy ýerine ýetirip bilýän awtomatiki metal gaýtadan işleýän maşynyň umumy we adaty görnüşidir.Ygtybarly gurluşyň, amatly operanyň aýratynlyklaryna eýedir
CNC Dik işleýiş merkezi

CNC wertikal maşyn ...

OTURN işleýiş merkezi, iň ýokary hilli Mihanna çoýun demir korpusyndan we gapyrganyň doly goldawyndan ýasaldy, bu adaty polat simlerden on esse köp täsir ediji.Fýuzeliň içindäki gapyrgalary bolan guýmalar gaty köp
Gantry görnüşi 5 okly freze maşyny

Gantry görnüşi 5 okly Mil ...

Çep we sag ýol görkeziji demirýol oturgyçlary iş stolundan aýrylýar we ýapylýan beýikligi erkin sazlap bolýar.
CNC goşa sütün dik turret torna

CNC goşa sütün dik ...

Içki we daşarky silindr görnüşini, konusyň üstüni, tekizligini, kellesini, egrilenini, kesilmegini, hemişelik linini gödek we takyk öwrüp biler.
Klapan üçin maşyn üçin baha sanawy - agyr CNC burawlaýyş enjamy - Oturn

Maşyn üçin baha sanawy ...

OTURN işleýiş merkezi, iň ýokary hilli Mihanna çoýun demir korpusyndan we gapyrganyň doly goldawyndan ýasaldy, bu adaty polat simlerden on esse köp täsir ediji.Fýuzeliň içindäki gapyrgalary bolan guýmalar gaty köp
Ajaýyp hilli Gantry plastinka buraw maşyny - CNC turba buraw maşyny - Oturn

Ajaýyp hil Gant ...

Içki we daşarky silindr görnüşini, konusyň üstüni, tekizligini, kellesini, egrilenini, kesilmegini, hemişelik linini gödek we takyk öwrüp biler.
Klapan üçin lomaý arzanladyş awtomatiki torna - CNC turba buraw maşyny - Oturn

Lomaý arzanladyş awt ...

Maşynlarymyzyň hemmesi Huadian CNC Controller (ýa-da Siemens, Fanuc with bilen iýmitlenýär, goşa eplenç baglanyşygyny gazanyp biler, soň bolsa deşik, nurbat sapagy we sfera.
2021 Täze stil Hytaý Cnc torna enjamy - Iki ýüz öwrüji torna - Oturn

2021 Täze stil Hytaý C ...

OTURN işleýiş merkezi, iň ýokary hilli Mihanna çoýun demir korpusyndan we gapyrganyň doly goldawyndan ýasaldy, bu adaty polat simlerden on esse köp täsir ediji.Fýuzeliň içindäki gapyrgalary bolan guýmalar gaty köp

Habar merkezi

Has köp

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň